Hotline: 1800 6645

Hà Nội duyệt quy hoạch 5 đô thị tại Thị xã Sơn Tây gần 1500ha

Mới đây UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành 5 quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch các đô thị tại Thị xã Sơn Tây đến năm 2030. Theo đó, quy hoạch lần này có quy mô 1.471,028 ha đất với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 là 72.385 người.

Một khu đô thị tại Sơn Tây

Các khu đô thị tại Sơn Tây được quy hoạch gồm có:

  • Khu đô thị phường Trung Hưng (khu 1) – Quyết định 660/QĐ-UBND
  • Khu đô thị phường Trung Hưng (khu 2) – Quyết định 661/QĐ-UBND
  • Quy hoạch phường Phú Thịnh – Quyết định 662/QĐ-UBND
  • Quy hoạch phân khu đô thị phường Viên Sơn – Quyết định 663/QĐ-UBND
  • Quy hoạch phường Trung Sơn Trầm – Quyết định số 664/QĐ-UBND

Quy hoạch phường Trung Sơn Trầm

Theo Quyết định số 664/QĐ-UBND, quy mô nghiên cứu lập quy hoạch phường Trung Sơn Trầm là 360,89 ha; quy mô dân số dự báo đến 2030 là 13.100 người.

Khu vực phường Trung Sơn Trầm là khu vực cửa ngõ phía Nam đô thị vệ tinh Sơn Tây, là đầu mối trung chuyển giao thông đường bộ, đường sắt, BRT, ….

Trong 2022, dự án HNT Sơn Tây cũng là một trong những dự án khu đô thị đầu tiên tại phường Trung Sơn Trầm được ra mắt.

Quy hoạch phường Trung Hưng (khu 1)

Theo quyết định 660/QĐ-UBND, quy hoạch phân khu đô thị phường Trung Hưng (khu 1), thị xã Sơn Tây có tổng diện tích quy hoạch 434,64 ha; quy mô dân số đến 2030 dự kiến khoảng 23.555 người.

Theo đó khu vực Trung Hưng 1 sẽ tập trung phát triển theo hướng khu đô thị mới, trung tâm thương mại, văn hoá thể dục với lợi thế hệ thống hạ tầng đồng bộ, khai thác hiệu quả giao thông đường sắt. Đây cũng là khu vực phát triển du lịch, lễ hội truyền thống gắn với bảo tồn phát huy giá trị không gian khu vực đền Và Sơn Tây.

Khu đô thị Sơn Tây đang phát triển nhanh chóng

Khu đô thị phường Trung Hưng (khu 2)

Theo quyết định 661/QĐ-UBND, thành phố Hà Nội sẽ quy hoạch phân khu đô thị phường Trung Hưng (khu 2), với quy mô 105,488 ha; quy mô dân số dự báo đến 2030 khoảng 3.620 người.

Khu đô thị phường Trung Hưng 2 sẽ tạp trung phát triển đô thị một phần lõi đô thị hiện hữu, đồng thời phát triển các dự án đô thị mới và cải tạo chỉnh trang khu dân cư hiện trạng

Quy hoạch phường Phú Thịnh

Quy mô nghiên cứu lập quy hoạch phường Phú Thịnh có diện tích khoảng 273,23 ha; quy mô dân số dự báo đến 2030 là 13.460 người (theo Quyết định 662/QĐ-UBND).

Khu đô thị tại Phú Thịnh phát triển mới theo các không gian công cộng, không gian mở, thương mại dịch vụ, ưu tiên phát triển du lịch, lễ hội truyền thống gắn với khai thác hợp lý cảnh quan sông Hồng đồng thời di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp hiện hữu gây ô nhiễm môi trường, không phù hợp với định hướng quy hoạch nhằm phục vụ nhu cầu cải tạo, tái thiết đô thị.

Khu đô thị HNT Sơn Tây tại Trung Sơn Trầm

Quy hoạch phân khu đô thị phường Viên Sơn

Theo quyết định 663/QĐ-UBND, quy hoạch phân khu đô thị phường Viên Sơn, Thị xã Sơn Tây, tỷ lệ 1/2000 với quy mô nghiên cứu lập quy hoạch 296,78 ha; quy mô dân số dự báo đến 2030 là 18.650 người.

Khu vực Viên Sơn được phát triển theo hướng khu đô thị xanh với hệ thống cây xanh, mặt nước, cảnh quan hấp dẫn có hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Ngoài ra khu đô thị này còn gắn liền với khai thác văn hoá nghệ thuật cộng đồng, xây dựng khu vực phát triển hỗn hợp gắn với đầu mối giao thông công cộng đường sắt đô thị theo mô hình TOD.